BUILD Plus logo

 

PREDAVAČI NA SEMINARU TEME PREDAVANJA
V. prof. dr Dejan Gavran, Građevinski fakultet, Beograd Izbor projektnih parametara površinskih raskrsnica sa kružnim tokom.
Doc. dr Peter Lipar, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju, Ljubljana Mere za povećanje bezbednosti starijih vozača i korisnika puteva.
Dr Vojkan Jovičić, IRGO Consulting, Ljubljana Integracija aplikacije BIM tehnologije i projektovanja tunela.
Mr Zoran Kenjić, Ministarstvo za infrastrukturu i upravljanje vodama Holandije Turborotori. Bezbjedan i efikasan tip kružnih raskrsnica.
Jadranka Juriša, Hrvatski cestar-GIU, Zagreb Redovito održavanje i zaštita državnih, županijskih i lokalnih cesta u Republici Hrvatskoj.
Doc. dr Stanislav Jovanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Predrag Tešić, Tangram projekt, Novi Sad
Ocena kvaliteta koloseka i planiranje radova na održavanju, na bazi merenja dinamičke interakcije vozila i koloseka sistemom "V/TI Monitor".
V. prof. dr Igor Jokanović, Građevinski fakultet, Subotica Povredljivost i otpornost saobraćajne infrastrukture na klimatske promene i prirodne katastrofe.
Prof. dr Zvonko Tomanović, Građevinski fakultet, Podgorica Smjernice za projektovanje drumskih tunela. Nepoznanice i regionalna iskustva.
Doc. dr sc Mirza Pozder, Građevinski fakultet, Sarajevo Korišćenje point cloud-a u projektima saobraćajne infrastrukture.
Doc. dr sc Sanjin Albinović, Građevinski fakultet, Sarajevo Mogućnost korišćenja 3D modela u analizi deformacija i stabilnosti koloseka.
Prof. dr Vladan Tubić, Saobraćajni fakultet, Beograd Novi pristup upravljanju brzinama na vangradskim putevima - kredibilitet ograničenja.
Prof. dr Jovan Despotović, Građevinski fakultet, Beograd Autoput i vodotokovi: planovi, projekti, izgradnja.
Mr Slavoljub Erjavec, CAPP-LAY, Beograd Preispitivanje aktuelnih pristupa u projektovanju kolovoznih konstrukcija na osnovu iskustava iz prethodnih rehabilitacija.
Miloš Despotović, ARUP Beograd Upravljanje otpadom tokom realizacije linijskih infrastrukturnih projekata.
Petar Dragić, CGS LABS, Ljubljana CDE (Common Data Environment) kao rešenje za uspešno upravljanje dokumentacijom i procesima u niskogradnji.
Veljko Janjić, BEXEL CONSULTING, Beograd Integrisano projektovanje i upravljanje realizacijom velikih infrastrukturnih projekata u regionu primenom BIM metodologije.

 

 

 

 

Veliki sponzori seminara:

 

Sponzori seminara:

 

 
© 2014 Build plus, sva prava zadržana