BUILD Plus logo


Ovo je trenutna lista predavača i tema, koja će se redovno dopunjavati i ažurirati.

PREDAVAČI NA SEMINARU TEME PREDAVANJA
Prof. dr Mihailo Maletin, Građevinski fakultet, Beograd Oblikovanje poprečnih profila gradskih saobraćajnica.
V. prof. dr Dejan Gavran, Građevinski fakultet, Beograd  
Doc. dr Peter Lipar, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju, Ljubljana Mere za povećanje bezbednosti starijih vozača i korisnika puteva.
Dr Vojkan Jovičić, IRGO Consulting, Ljubljana Integracija aplikacije BIM tehnologije i projektovanja tunela.
Mr Zoran Kenjić, Ministarstvo za infrastrukturu i upravljanje vodama Holandije Turborotori. Bezbjedan i efikasan tip kružnih raskrsnica.
Jadranka Juriša, Hrvatski cestar-GIU, Zagreb  
Doc. dr Stanislav Jovanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Ocena kvaliteta koloseka i planiranje radova na održavanju, na bazi merenja dinamičke interakcije vozila i koloseka sistemom "V/TI Monitor".
V. prof. dr Igor Jokanović, Građevinski fakultet, Subotica Povredljivost i otpornost saobraćajne infrastrukture na klimatske promene i prirodne katastrofe.
V. prof. dr Zvonko Tomanović, Građevinski fakultet, Podgorica  
Doc. dr sc Mirza Pozder, Građevinski fakultet, Sarajevo Korišćenje point cloud-a u projektima saobraćajne infrastrukture.
Doc. dr sc Sanjin Albinović, Građevinski fakultet, Sarajevo  
Prof. dr Vladan Tubić, Saobraćajni fakultet, Beograd Kapacitet i nivo usluge biciklističkih i pešačkih staza.
Prof. dr Jovan Despotović, Građevinski fakultet, Beograd Autoput i vodotokovi: planovi, projekti, izgradnja.

 

 

 

 

 

Sponzori seminara:


© 2014 Build plus, sva prava zadržana