BUILD Plus logo

Ovo je trenutna lista predavača i tema, koja će se redovno dopunjavati i ažurirati.

 

PREDAVAČI NA SEMINARU TEME PREDAVANJA
Prof. dr Mihailo Maletin, Građevinski fakultet, Beograd  
V. prof. dr Dejan Gavran, Građevinski fakultet, Beograd  
V. prof. dr Goran Mladenović, Građevinski fakultet, Beograd  
Doc. dr Peter Lipar, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju, Ljubljana  
Dr Vojkan Jovičić, IRGO Consulting, Ljubljana  
Mr Zoran Kenjić, Ministarstvo za infrastrukturu i upravljanje vodama Holandije  
Jadranka Juriša, Hrvatski cestar, Zagreb  
Doc. dr Stanislav Jovanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad  
V. prof. dr Igor Jokanović, Građevinski fakultet, Subotica  
V. prof. dr Zvonko Tomanović, Građevinski fakultet, Podgorica  
Doc. dr sc Mirza Pozder, Građevinski fakultet, Sarajevo  
Doc. dr sc Sanjin Albinović, Građevinski fakultet, Sarajevo  

 


© 2014 Build plus, sva prava zadržana