BUILD Plus logo

Komentari

 

 

Evo nekih komentara koje su ostavili polaznici seminara:

> Visoko profesionalno, a pitko i duhovito - Dragan Filipović, JUP PLAN Ruma

> Vrlo zanimljivo, egzaktno, poučno predavanje - Sonja Kostić, ŠID PROJEKT

> Umesto taksativnog navođenja činjenica kojih ima u knjizi, predavač je skretao pažnju na dobre i loše prakse. što je mnogo korisnije - Laslo Palinkaš, DP-ING, Novi Bečej

> Jasna i transparentna predavanja sa odličnim primjerima - Mladen Petrović, Direkcija za izgradnju i razvoj grada, Bijeljina

>Objašnjenja se odnose na problematiku koja se najčešće susreću u praksi - Tomica Stevanović, Putevi Kraljevo

> Koncizno, precizno, duhovito - Nenad Nerić, Direkcija za planiranje i izgradnju, Kraljevo

> Vrlo stručno, koncizno i slikovito izlaganje na konkretnim problemima - Dragica Subotić, JP za upravljanje građ. zemljištem, Šabac

> Interesantno, poučno, inovativno - Nebojša Stojanović, Putinvest

> Veoma jasno i sažeto - Lidija Zec, JKP Beograd put

> Jasan prikaz problema na koje urbanisti / projektanti objekata niskogradnje nailaze pri rešavanju svojih zadataka i njihovo moguće rešenje - Sandra Kojić, JP Direkcija za izgradnju opštine Bačka Palanka

 

 www.putevi-srbije.rs
www.egis-group.com
www.adfors.com/eu
www.dri.si
www.energoprojekt-ng.rs
www.crhserbia.com
www.arup.com
www.trafex.hr
www.tomsignal.com
www.teknoxgroup.com
www.ts-expo.rs
www.tzi.ba
www.vt.mk
www.bepro.rs
www.ingkomora.me
geingkuk.com/index.php?lang=mk
www.siloprom.com
www.cgs-labs.com
www.simm.me

infrakit.com/en/belgrades-infrakit-day/
www.transmet.com.mk
www.sumadijaput.rs
www.adomne.rs
www.ewe.rs
www.putinzenjering.com
www.unipromet.co.rs
www.globalunion.rs